Over ons

Al sinds de jaren 1830 is er sprake van thuisverzorging door de zusters van de congregatie van het Heilig Hart van Maria uit Berlaar. Zij boden zowel materiële als moreel-spirituele hulp aan zieken en ouderen.

In 1868 werden de eerste zusters uitgezonden naar een bijhuis, nl. het gesticht voor ouderlingen in Kapellen (wzc Zonnewende). Vanaf 1889 werden onder het beleid van Moeder Benedicta jaarlijks zusters uitgezonden naar nieuwe gemeenschappen in de provincies Antwerpen, Brabant en Limburg.

In 1891 namen 2 zusters het beheer over van het rusthuis in Nijlen (wzc Heilig Hart) en vier jaar later volgde ook het Sint-Jozefgesticht in Wiekevorst (wzc Sint-Jozef Wiekevorst). Bij het ontstaan van het huidige woonzorgcentrum Sint-Margaretha in Holsbeek in 1910, werden de zusters gevraagd om het beheer en de dagelijkse verzorging mee op zich te nemen. Dit deden ze ook in Essen, waar vanuit Sint-Niklaas een aantal zusters mee kwamen helpen bij de opvoeding van de zwakke en moeilijk opvoedbare kinderen in “het Gesticht”, dat later werd omgevormd tot bejaardentehuis (wzc Sint-Michaël).

Omdat vooral de nood aan kraamverzorging voelbaar was, werd door de congregatie op 28 maart 1954 de eerste steen gelegd van de materniteit Heilige Familie in Heist-op-den-Berg. Aangezien in 1972 werd beslist dat alleenstaande materniteiten niet mochten blijven bestaan, werd de voorziening in Heist-op-den-Berg datzelfde jaar omgevormd tot “rusthuis” (wzc Heilige Familie).

In 1977 werd besloten om alle ouderenvoorzieningen van de congregatie van de zusters van het Heilig Hart van Maria samen te brengen onder één overkoepelende organisatie: de vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar.

Op 1 januari 2011 sloot ook wzc Sint-Jozef in Kessel zich aan bij de vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar en op 1 september 2016 opende tenslotte het 8ste woonzorgcentrum zijn deuren, en wel in Berlaar zelf (wzc Kloosterhof).

In de loop der jaren bleef de vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar zijn dienstverlening verder uitbreiden: met kamers voor kortverblijf, centra voor dagverzorging, assistentiewoningen en dienstencentra die de hele buurt opnieuw willen samenbrengen. Daarom werd in 2018 beslist om de naamswijziging door te voeren naar vzw Zorggroep Zusters van Berlaar.