Publicaties

PREZO Woonzorg

In 2012 werkte een groep directies en kwaliteitsverantwoordelijken van woonzorgcentra, begeleid door Zorgnet-Icuro en Perspekt, een integraal kwaliteitsmodel PREZO Woonzorg uit. Hiermee kan een woonzorgcentrum het presteren van zijn organisatie in kaart brengen. Ook de woonzorgcentra van onze vzw gingen in 2016 van start met de implementatie van dit PREstatiemodel in de ZOrg.

Campusdirecteur Ilse Prims (WZC Heilige Familie en WZC Kloosterhof) en stafmedewerker Chris Van Beersel spraken hierover met Zorgwijzer (jaargang 9, nr. 66 editie maart 2017).

Referentiekader kwaliteit van wonen en zorg

Het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid ontwikkelde samen met de ouderenzorgsector een referentiekader “integrale kwaliteit wonen en zorg” voor de Vlaamse woonzorgcentra.

Dit referentiekader standaardiseert de normen en verwachtingen voor kwaliteit en reikt indicatoren aan om die standaarden te meten en te evalueren. In 2013 startte onze vzw met de registratie van onder andere medicijn- en valincidenten, het aantal vrijwilligers … om de kwaliteit van onze zorg te kunnen blijven evalueren.

Toelichting van de resultaten.