Een compliment of klacht?

Laat ons weten hoe we jou kunnen helpen!

Bij problemen, vragen of bezorgdheden bieden wij graag een luisterend oor. Praat er dus zeker over met de betrokken persoon in huis. Op elke locatie is er een ombudsdienst aanwezig waarbij je zowel mondeling als schriftelijk een klacht kan indienen. Weet dat de klachtenprocedure ook omschreven staat in de interne afsprakennota die elke bewoner heeft ontvangen bij zijn/haar verhuis naar één van onze centra.

Raakt een suggestie of klacht niet afgehandeld in huis zelf of heb je behoefte aan extra ondersteuning?
Neem dan contact op met onze centrale dienst via:

Tel. 03 420 04 49
info@zusters-berlaar.be