Artikel 1 definities

Website: www.zorggroepzvb.be en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: Zorggroep Zusters van Berlaar de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • Zorggroep Zusters van Berlaar werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
  • Zorggroep Zusters van Berlaar geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
  • Zorggroep Zusters van Berlaar biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
  • Zorggroep Zusters van Berlaar is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;
  • Zorggroep Zusters van Berlaar verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;
  • Zorggroep Zusters van Berlaar kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
  • Zorggroep Zusters van Berlaar zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. 
  • Zorggroep Zusters van Berlaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;