Home » Publicaties » BelRAI
BelRAI

BelRAI

01/03/2024

Via een internationaal samenwerkings- en onderzoeksverband (InterRAI) werkte de Belgische en Vlaamse overheid de afgelopen jaren aan een reeks unieke beoordelingsinstrumenten voor de verschillende zorgsectoren: de BelRAI

Ze helpen zorgverleners om de zorgbehoeften en het functioneren van bewoners in kaart te brengen. De BelRAI is een objectief en wetenschappelijk onderbouwd kompas waarmee het zorgplan verder kan worden vormgegeven in dialoog met de bewoner en diens familie.

Het woonzorgdecreet van 2019 voerde het gebruik van de BelRAI formeel in als erkenningsvoorwaarde voor de Vlaamse woonzorgcentra vanaf juni 2023.