Home » Publicaties » Interne audits op woongroepniveau & bewonersbetrokkenheid
Interne audits op woongroepniveau & bewonersbetrokkenheid

Interne audits op woongroepniveau & bewonersbetrokkenheid

01/03/2024

Regelmatig voeren we leerbezoeken (interne audits) door op de verschillende woongroepen van onze woonzorgcentra. Deze bezoeken focussen zich telkens op een ander thema.
Via een kwantitatief luik (e-learning, vormingen, resultaten VIP, woonzorgleefplan) én een kwalitatief luik (bevraging bij bewoners en toetsing bij medewerkers) wordt de werking van de woongroep geëvalueerd én besproken met de teamcoach. Vervolgens wordt een consensusverslag opgemaakt en teruggekoppeld naar de directie en dagelijks verantwoordelijke met het oog op verdere kwaliteitsverbetering.

In alles wat we doen willen we de bewoner centraal en aan het stuur zetten. Daarom doen we huiskamergesprekken en/of familieavonden waar bewoners en/of familie beluisterd worden rond een thema. Daarnaast doen we, wanneer mogelijk, mee aan Vlaamse/nationale bevragingen rond de tevredenheid en kwaliteit.