Home » Publicaties » Verslagen Mezenhof

Verslagen Mezenhof

25/01/2024

Voor deze huiskamergesprekken is geen centraal thema vooropgesteld. We polsen wel graag naar individuele bevindingen, opmerkingen en suggesties rond het verblijf in het woonzorgcentrum en op de woongroep in het bijzonder.