Home » Publicaties » Vlaams Indicatorenproject
Vlaams Indicatorenproject

Vlaams Indicatorenproject

01/03/2024

Het Vlaams Indicatorenproject (VIP) meet de kwaliteit van zorg in de Vlaamse woonzorgcentra. Het doel? Woonzorgcentra helpen om zichzelf te evalueren en hun kwaliteitsbeleid te verbeteren via benchmarking. Deze kwaliteitsmetingen worden georganiseerd en opgevolgd door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg (VIKZ). Domeinen die hierbij aan bod komen zijn o.a.:

  • decubitus
  • griepvaccinatie
  • val- en medicijnincidenten
  • overlijdens
  • vrijheidsbeperkende maatregelen
  • vroegtijdige zorgplanning
  • onbedoeld gewichtsverlies

Deze resultaten vormen mee de basis voor het bepalen van de leerbezoeken of interne audits op woongroepniveau.

Omwille van het BelRAI-traject is de opvolging van deze indicatoren niet meer verplicht voor de Vlaamse woonzorgcentra. Desondanks tekende onze vzw wél een engagement om deze indicatoren nauwgezet te blijven opvolgen.