Coördinerend en raadgevend arts (CRA)

Bij de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar werken 900 enthousiaste en gemotiveerde collega’s. Samen zetten we in op kwalitatieve en warme zorg voor onze cliënten en hebben we oog voor het welzijn van onze medewerkers. ‘Wonen en zorg in dialoog’ staat voor iedereen centraal. In wzc Heilig Hart (Nijlen) verblijven 114 cliënten in 5 woongroepen. Via dialooggestuurde zorg willen we een huiselijke en warme omgeving creëren. De CRA heeft een belangrijke rol in de interdisciplinaire werking !

Functieomschrijving

De CRA staat, in samenspraak met de directeur en de teamcoaches  in voor volgende taken:

1) in relatie met het medische korps:

a) op geregelde tijdstippen, individuele en collectieve overlegvergaderingen met de behandelende artsen organiseren;

b) de continuïteit van de medische zorg coördineren en organiseren;

c) de opmaak en het up-to-date houden van de dossiers van de bewoners die de behandelende artsen bijhouden coördineren;

d) de medische activiteiten bij ziektetoestanden die gevaar opleveren voor de bewoners of het personeel coördineren;

e) het farmaceutische zorgbeleid coördineren in overleg met de behandelende artsen en de apotheker die de geneesmiddelen levert voor de bewoners in het woonzorgcentrum of, in voorkomend geval, de coördinerende en adviserende apotheker. Dat omvat voor de geneesmiddelen ten minste het opstellen en het gebruik van een geneesmiddelenformularium, alsook het oordeelkundige gebruik van specifieke geneesmiddelenklassen en de alternatieve niet farmacologische aanpak bij de bewoners van het woonzorgcentrum.

f) huisartsen die in het woonzorgcentrum werken actief informeren over het beleid van het woonzorgcentrum met betrekking tot het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen.

2) bijscholing en vorming: meewerken aan de organisatie van activiteiten in het kader van bijscholing en vorming in het domein van de gezondheidszorg voor het personeel van het woonzorgcentrum en voor de betrokken behandelende artsen.

3)  De prestaties van de CRA bedragen minstens gemiddeld 2u20 per week per 30 bewoners. 

Jouw profiel

– De CRA is een erkende huisarts die uiterlijk 4 jaar na zijn aanwijzing houder is van een attest dat toegang geeft tot de functie van CRA.
– Je hebt een voor werken met ouderen.
– Je werkt graag in teamverband

Ons aanbod

– Er wordt een ondernemingscontract afgesloten.
– Er is regelmatig overleg met de 8 CRA’s van de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar.
– De vergoeding voor de coördinerend en raadgevend arts bedraagt 0,63 euro per dag voor elke bewoner. Concreet betekent dit voor WZC Heilig Hart aan een gemiddelde bezetting van 98% : 0,63 x 114 x 365 x 98% = € 25.690 

Deze vacature verspreiden wij ook via de Huisartsenkring.
Interesse? Solliciteren kan via mail met sollicitatiebrief en cv t.e.m. 1 augustus 2021 en dit t.a.v.:
jo.sels@zusters-berlaar.be (campusdirecteur) en tania.stalmans@zusters-berlaar.be (afgevaardigd bestuurder).