CORONAMAATREGELEN

Gezien de huidige situatie, wijzigen de maatregelen en afspraken voortdurend, ook wat betreft de bezoekersregeling. Hieronder bezorgen wij u steeds de meest recente stand van zaken wat betreft de maatregelen die in onze sector van kracht zijn:

Vanaf woensdag 16 maart 2022: Code geel

Concreet wil dit zeggen dat alle maatregelen werden opgeheven, met uitzondering van de mondmaskerplicht. Het dragen van een chirurgisch masker blijft binnen de muren van onze woonzorgcentra (en andere zorginstellingen in het algemeen) nog steeds verplicht voor iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar.

– Bekijk ook zeker de richtlijnen op de websites van onze huizen zelf –

Welkom op de website van de Zorggroep Zusters van Berlaar

Wij doen er alles aan om ouderen te ondersteunen opdat zij zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Door het gebruik van een personenalarmsysteem, via thuisverpleging

Wist u dat het binnen onze woonzorgcentra ook mogelijk is om voor een korte periode een beroep te doen op een kamer (voor kortverblijf)? Maar dat wij ook een halve of een hele dag ondersteuning kunnen bieden in één van onze dagverzorgingscentra? Dat wij assistentiewoningen aanbieden voor de actieve senior en de buurt uitnodigen in onze dienstencentra?

Bekijk dus zeker de betreffende pagina’s voor meer info over ons aanbod!

Nieuws

GVA – Leeftijdsvriendelijk Bevel

GVA – Troostplek feestelijk ingehuldigd

Het Nieuwsblad – Zomermarkt (plusartikel)