CORONAMAATREGELEN

Gezien de huidige situatie, wijzigen de maatregelen en afspraken voortdurend, ook wat betreft de bezoekersregeling. Hieronder bezorgen wij u steeds de meest recente stand van zaken wat betreft de maatregelen die in onze sector van kracht zijn:

Vanaf dinsdag 11 januari 2022 zijn volgende regels van toepassing:

– Er kunnen max. 2 personen tegelijk op bezoek komen (incl. kinderen, ongeacht leeftijd).

Woongroepen worden zo weinig mogelijk gemengd. Beperk uw bezoek tot uw
  eigen familielid.

– Het dragen van een mondmasker is verplicht (ook op de kamer).
  Draag bij voorkeur een FFP2-mondmasker. 

– De overheid beveelt aan om thuis een sneltest uit te voeren voorafgaand aan een bezoek.

– Kom niet langs:
 * wanneer u positief bent
 * wanneer u zich niet goed voelt (bv. ook al bent u gewoon moe, hebt u een loopneus …)
 * gedurende 10 dagen na een hoogrisicocontact (ook al voelt u zich goed en bent u negatief)

Blijf aandacht hebben voor de afstandsregels (1,5 meter), handontsmetting en ventilatie.

Werd er bij de bezoekers of binnen de familie een besmetting vastgesteld? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen.

– Bekijk ook zeker de richtlijnen op de websites van onze huizen zelf –

Welkom op de website van de Zorggroep Zusters van Berlaar

Wij doen er alles aan om ouderen te ondersteunen opdat zij zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Door het gebruik van een personenalarmsysteem, via thuisverpleging

Wist u dat het binnen onze woonzorgcentra ook mogelijk is om voor een korte periode een beroep te doen op een kamer (voor kortverblijf)? Maar dat wij ook een halve of een hele dag ondersteuning kunnen bieden in één van onze dagverzorgingscentra? Dat wij assistentiewoningen aanbieden voor de actieve senior en de buurt uitnodigen in onze dienstencentra?

Bekijk dus zeker de betreffende pagina’s voor meer info over ons aanbod!

Nieuws

GVA – Troostplek feestelijk ingehuldigd

Het Nieuwsblad – Zomermarkt (plusartikel)