Over ons

Waar we voor gaan en staan

Onze missie en visie

We gaan op weg om keien in zorg te worden. Dat doen we als professionals, samen, op een betekenisvolle manier en met eenvoud, liefde en gastvrijheid.
Wil je hier graag meer over weten? Bekijk dan onze volledige missie en visie.

Zo duurzaam mogelijk

Dit pad bewandelen we samen. Met bewoners, cliënten én de buurt. Duurzaam, en op een maatschappelijk verantwoorde manier.

Energiecoöperatieprojecten

Het dak van wzc Sint-Margaretha (Holsbeek) werd getransformeerd tot een waar “zonnedak” dankzij de plaatsing van meer dan 300 zonnepanelen. Door deze groene stroom in te schakelen, willen we ons eigen steentje bijdragen in de strijd tot een beter klimaat. We doen dit echter niet alleen, maar konden er danzij ECoOB een energiecoöperatieproject van maken waar de hele buurt in kan meestappen.

Ook wzc Heilige Familie en Sint-Jozef zijn voorzien van respectievelijk 291 en 360 zonnepanelen. De installaties die tot stand kwamen via burgercoöperatie Campina Energie, wekken jaarlijks 276.500 kWh elektriciteit op, die zo goed als volledig ter plaatse wordt gebruikt.

In wzc Kloosterhof en Zonnewende werken we voor een soortgelijk project samen met Ecopower.

Fietsleasing

In 2018 diende onze vzw een project in bij het pendelfonds om duurzaam woon-werkverkeer te bevorderen. In 2019 mochten we hiervoor een subsidie in ontvangst nemen, die we zelf verder aanvulden. Hierdoor kunnen onze medewerkers sinds de zomer van 2019 een elektrische fiets of speedpedelec leasen bij de firma Cyclobility en dat met een korting van € 30 per fiets per maand. Een ander deel van het bedrag werd geïnvesteerd in de vernieuwing van de fietsenstallingen en extra oplaadpunten.

Green Deal 013 - Duurzame zorg van de Vlaamse Overheid

Onze vzw ondertekende de green deal engagementsverklaring. Concreet wil dit zeggen dat wij ons de komende 3 jaar inzetten voor volgende doelstellingen:

Gezonde en natuurlijke omgeving

– Aanpassen bestaande groenzones
– Ruimte voor water en natuurlijke bovengrondse infiltratie
– Waterdoorlaadbare verharding waar nodig
– Afwatering naar natuurlijke zones

Gezonde en duurzame infrastructuur

– Energie-audit
– Verhogen gezond plantaardig aanbod

Afval

– Vermijden voedselverlies
– Selectieve inzameling

Onze geschiedenis

Al sinds de jaren 1830 is er sprake van thuisverzorging door de zusters van de congregatie van het Heilig Hart van Maria uit Berlaar (die tot hun officiële erkenning als kloostergemeenschap op 14 maart 1845 nog “marollen” werden genoemd). De marollen brachten een schooltje onder in hun huis achter de kerk in Berlaar (wat later zal uitgroeien tot het moederklooster van de congregatie) en boden ook materiële en moreel-spirituele hulp aan zieken en ouderen uit de omgeving.

1868-1900

In 1868 werden de eerste zusters uitgezonden naar een bijhuis, nl. het gesticht voor ouderlingen in Kapellen (wzc Zonnewende). Vanaf 1889 werden onder het beleid van Moeder Benedicta jaarlijks zusters uitgezonden naar nieuwe gemeenschappen in de provincies Antwerpen, Brabant en Limburg.

In 1891 namen 2 zusters het beheer over van het rusthuis in Nijlen (wzc Heilig Hart) en vier jaar later volgde ook het Sint-Jozefgesticht in Wiekevorst (wzc Sint-Jozef).

1900-2000

Bij het ontstaan van het huidige woonzorgcentrum Sint-Margaretha in Holsbeek in 1910, werden de zusters gevraagd om het beheer en de dagelijkse verzorging mee op zich te nemen. Dit deden ze ook in Essen, waar vanuit Sint-Niklaas een aantal zusters mee kwamen helpen bij de opvoeding van de zwakke en moeilijk opvoedbare kinderen in “het Gesticht”, dat later werd omgevormd tot bejaardentehuis (wzc Sint-Michaël).

Omdat vooral de nood aan kraamverzorging voelbaar was, werd door de congregatie op 28 maart 1954 de eerste steen gelegd van de materniteit Heilige Familie in Heist-op-den-Berg. Aangezien in 1972 werd beslist dat alleenstaande materniteiten niet mochten blijven bestaan, werd de voorziening in Heist-op-den-Berg datzelfde jaar omgevormd tot “rusthuis” (wzc Heilige Familie).

In 1977 werd besloten om de 3 ouderenvoorzieningen die uitgebaat werden  door de congregatie van de zusters van het Heilig Hart van Maria (Zonnewende, Heilige Familie en Sint-Jozef), samen te brengen onder één overkoepelende organisatie: de vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar.

2000- ...

Deze vzw groeide verder met de officiële aansluiting van:

wzc Heilig Hart Nijlen (in 2005)
wzc Sint-Margaretha Holsbeek (in 2006)
wzc Sint-Jozef Kessel (in 2011)
wzc Sint-Michaël Essen (in 2012)
wzc Kloosterhof Berlaar (in 2016)

In het spoor van zijn stichters bleef de vzw  zijn dienstverlening voor kwetsbare groepen verder uitbreiden: met kamers voor kortverblijf, centra voor dagverzorging, assistentiewoningen en lokale dienstencentra die de hele buurt opnieuw willen samenbrengen. Daarom werd in 2018 beslist om een naamswijziging door te voeren en niet enkel meer te spreken over de “rusthuizen” maar wel over de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar.

Gezien de vele veranderingen binnen het zorglandschap en de sterkere samenwerkingen binnen het kader van “zorgzame buurten”, besloten ook wzc Sint-Augustinus (Berlaar) en wzc De Bekelaar (Lommel) op 1 april 2024 formeel toe te treden tot de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar en zo de bestaande samenwerkingsverbanden te verstevigen.